Ormánsági Emlékezések I.

Az Ormánság gazdag művészeti öröksége ma is elevenen hat... Szerencsénkre sokan áldozatos fáradozásaikkal éltetik-mesélik e Szép és Gazdag Örökség valóságait...
Ezen kortársainknak és a régieknek tisztelegve írom soraimat, mint az " Magyar Ormániakat " messziről figyelő és műveltségükből tanuló kutató.

Az ormánsági Festett Templomok régóta a Magyar Műveltség Jeles Emlékei...
Fiatal koromban (hetvenes évek), mikor ezekkel ismerkedtem, nem értettem, mitől lett ez a pompa, úgymond az "Isten háta mögött"?...
...később láttam csak, hogy ez a Világvége, akkoriban igazából a Világ Közepe volt... ahol Új Világ Született... ezt a Reformációnak nevezzük ma... A közelmúltban találtam még ehhez...

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BARM_btk_1991_1_2/?pg=88&layout=s
Benda Kálmán Unitáriusok a hódoltsági Baranyában írását...

..melynek bevezetőjében a Duna Dráva vidék mesés gazdagságáról ír... Nagy lélekszámú lakosság, fejlett és gazdag Szellemi Élet... Gazdaság... Gazdagság... Kereskedelem... - mindez a hadi dúlások előtt... illetve az 1500-as évek első felében...

Ezek az emlékek mutatják, hogy ez a Duna-Dráva vidék, ugyanolyan Tündéri Világ volt, mint az Erdélyi... ahol a Virágossá Gyümölcsössé Paradicsomivá nemesített Élet fő gondolat és valóság volt...
(Tündér Ilona és Árgyélus történetére emlékező idő is ez) Vízjárta... halban és vadban is gazdag... Ősvilág...
- (Ártéri Élet... Andrásfalvi ) - ...ahol sokféle Csodalény emléke is élt...

enter image description here
Drávaiványi Sellő

Ennek ma is látható Emblematikus Emléke a drávaiványi templom festett Sellő táblája... Nagyon érdekes Emlék... Semmi közvetlen emlékezés nincs vele kapcsolatban, e régi világra... Ismertetői is inkább az ókori irodalmi szirén gondolat nyomán szólnak róla...
Ami mégis utalhat az általam idézett előzményekre, az egy-két apróság...

Régen Iványi Sellye filiáléja volt... erről a - Sellye - névről Ipolyitól (Magyar Mitológia 98. oldal) tudhatjuk, hogy a Sellő név változata... vízi tündér jelentésű... A mai Sellyén ezidáig erre vonatkozó emlékezésre nem leltem...
(igaz nem is kutattam helyben)...

Tehát Iványi és Sellye... Tündér körzet... érdekes kapcsolódó adat konkrétan Iványihoz, ahol még a közelmúltban is két időjárás varázslót ismertek...
Két varázsló a Dráva mentén...
Folkmagazin 2013/1, 6-9 oldal
https://issuu.com/folkmagazin/docs/mag13_1

Kapcsolódó ismert gondolat még...
Szenna templomában is láthatunk az iványihoz hasonló vízi tündér ábrát... ugyanolyan talány mint az iványi...

enter image description here
Szennai sellő

A somogyi Csokonyavisontáról gyűjtött tükrös pazar vízi tündér emléke, melyet a Magyar Népművészet (Fél Edit - Hofer Tamás szerk., Corvina 1975) könyvből ismerhetünk, utal a tiszta Ősforrásra...

enter image description here Csokonyavisontai sellő

Ezt a készítője nem a templomból tanulta... (mint ahogyan ma vélekednek róla)... hanem Ősképet - Emléket fogalmazott... és hogy e gondolatot erősítsük, a nem messzi Csököly színes virágos leányos madaras mángorlóját idézzük...

enter image description here Csökölyi madaras mángorló

E pár "tündéri nyomokkal" inspirálnánk a tovább nézőket kutakodásra, tovább gondolásra, és mai alkotásra, emlékezésre...
ha tudnak ebben valami fantáziát Szépséget látni, kérem éljenek vele bátran...
Üdvözlettel: Bálint Károly


Szerző: Bálint Károly